Voor het wow-effect

Vonk

Slaat de vonk over…

YellowBox biedt coaching in allerlei verschillende vormen aan. Van loopbaancoaching, loopbaanadvies, outplacement, leiderschapsontwikkeling, jobcoaching tot re-integratie. Alles gaat gepaard met veel individuele aandacht en persoonlijk maatwerk van topkwaliteit.

YellowBox is gespecialiseerd in HBO+ werk en/of denkniveau en biedt haar diensten zowel aan particulieren als bedrijven aan.

Loopbaancoaching

Clementine

Clementine

In je loopbaan kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij jouw vitaliteit afneemt en zingeving zoek raakt. Je ligt niet meer op koers. Je hebt te lang hetzelfde werk gedaan met te weinig afwisseling of je hebt te weinig verbinding met je persoonlijke wensen en inspiratie. Dan wordt het wellicht tijd voor loopbaancoaching in de vorm van een koersonderzoek.

Het Loopbaan Koersonderzoek

Het koersonderzoek is gericht op het (her)vinden van een vitaliserende koers in je loopbaan. Aan de orde komen: persoonlijke levens- en werkervaringen; kennisdomeinen; kwaliteiten en vaardigheden; belemmerende overtuigingen; ontwikkelpunten; innerlijke drijfveren; levensthema’s; passie. Een koersonderzoek mondt uit in het vaststellen van het meest vitaliserende loopbaanperspectief. Afhankelijk van je behoefte kun je daarna kiezen voor begeleiding bij het bereiken van je doel, namelijk het vinden van de baan die het beste bij je past (zie ook vijf personal branding principes van YellowBox op de home pagina).

Ben je geïnteresseerd in loopbaancoaching of loopbaanadvies, neem dan geheel vrijblijvend contact op met Eunice Gubbels of vul het contactformulier in.

Outplacement

Wanneer ontslag onvermijdelijk is kan dit voor onzekerheid en negatieve emoties zorgen. Individuele coaching bij deze ingrijpende verandering is dan essentieel.

Heroriëntatie
YellowBox biedt je begeleiding aan in de vorm van Outplacement of Loopbaanheroriëntatie. Het programma wordt samengesteld op basis van je persoonlijke wensen en behoeften. Het resultaat is dat je zelf een positieve wending kunt geven aan een carrièreverandering.

Ben je geïnteresseerd in een Outplacement door YellowBox, neem dan geheel vrijblijvend contact op met Eunice Gubbels of vul het contactformulier in.

Jeroen

Jeroen

Persoonlijk leiderschap

Pieter

Pieter

De ideeën over leiderschap zijn aan het veranderen. Het is te beperkt om leiderschap te reduceren tot aanvoerder van de organisatie, waarin de mens wordt gezien als middel tot een doel. Het is juist het krachtigst en het levert de meeste voldoening en succes op als iemand zo veel mogelijk vanuit zijn innerlijk drijfveren, waarden en talenten werkt en daarmee de organisatiedoelen dient.

Vanuit deze visie biedt YellowBox een persoonlijk leiderschapstraject aan. Goed leiderschap begint met persoonlijk leiderschap waarin voldoening de belangrijkste factor is. Persoonlijk leiderschap uit zich op vier niveaus. In gesprek met YellowBox krijg je antwoord op de vragen die daarbij horen:

 • Zingeving: wat is mijn missie en welke waarden streef ik na?
 • Talent: welke unieke talenten (en beperkingen) heb ik?
 • Energie: wat zijn de voorwaarden waaronder ik vitaal blijf?
 • Autonomie: hoe vind ik de kracht en welke vaardigheden boor ik aan om op basis van mijn missie, waarden en talenten richting te geven aan mijn leven en om te dealen met mijn belemmeringen.

Ben je geïnteresseerd, neem dan geheel vrijblijvend contact op met Eunice Gubbels of vul het contactformulier in.

Voor een uitgebreid leiderschapstraject met je team, kijk op Kunst van de leider of op www.kunstvandeleider.nl

{

“Eunice is oprecht betrokken om het beste uit je te halen. Dat voel je. Tegelijkertijd heeft ze humor, dat houdt het wel zo luchtig. De sessies met Eunice waren een ‘herontmoeting’ met mijzelf. Want Eunice ontdekt; zij haalt ruis weg en maakt zichtbaar. Het was een opluchting om weer helder te hebben wat mijn kracht is.”

Clementine Noordzij

“Als ondernemer kom ik elk jaar voor ‘groot onderhoud’ bij Eunice. Zij helpt mij contact te houden met mijn bezieling. Ik ben geneigd om te doen wat op me afkomt. Maar na een sessie met Eunice doe ik weer wat echt bij mij past. Dat is veel effectiever. Dat geldt trouwens voor mijn hele bedrijf. Als we het werk organiseren naar ieders unieke kwaliteiten, swingt het hele bedrijf!”

Pieter Stenfert

“Je hart volgen, het is snel gezegd, maar ook daadwerkelijk doen …? Eunice heeft mij daarbij ontzettend goed geholpen. Ik heb nu scherp wat ik wil. En tijdens het traject bij Eunice heb ik ervaren dat er eigenlijk niets is wat mij tegenhoudt. Gewoon doen wat je leuk vindt! En het resultaat? Dat is een eigen bedrijf; 5 Beaufort, redactionele communicatie.”

Marijke Tolboom

“Ik nam een sabbatical om na te denken over mijn loopbaan. Maar de tijd vloog voorbij. Dus ik zocht een coach en vond Eunice. Door haar opdrachten treed ik buiten de gebaande paden. En ik leer dat ik mijn gevoel en hart moet volgen. Eunice is persoonlijk maar ook zakelijk. Een mooie combinatie, want zo krijg ik aan het einde van het traject ook iets concreets in handen.”

Hella Sauer

Jobcoaching

Na een uitvoerig intake gesprek stelt YellowBox een begeleidingsplan op dat je faciliteert bij het behalen van je vooraf vastgestelde doelen. Het resultaat is effectiviteit, plezier en succes in je werk.

Doelen van jobcoaching zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:

 • Klankborden over eigen algemeen functioneren en verbeteren daarvan
 • Leren hoe je mensen kunt beïnvloeden om tot resultaten te komen
 • Leren in een politieke organisatie te bewegen met behoud van eigen stijl
 • Rustpunt creëren in een drukke baan en ruimte voor reflectie inbouwen
 • Leren dealen met issues en/of valkuilen
 • Vitaliteit bewaken en/of bevorderen

Issues die kunnen spelen zijn bijvoorbeeld:

 • Je hebt een nieuwe functie en wordt in positieve en/of negatieve zin uitgedaagd op allerlei fronten
 • In de komende periode liggen er veel essentiële zaken op je bordje
 • Je hebt te maken met het oplossen van een aantal gecompliceerde personele problemen of problemen binnen je team
 • Je begeeft je in een organisatie die in omvang, organisatie en/cultuur complex is
Matthijs

Matthijs

Re-integratie

Pieter

Pieter

Als je werkeloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en een uitkering ontvangt, dan kun je bij het UWV of de Gemeente mogelijk een aanvraag doen voor begeleiding naar werk door een re-integratiebureau als YellowBox.

Met toestemming van de uitkerende instantie kun je zelf een coach zoeken die je begeleidt bij het vinden van een baan. YellowBox verzorgt deze coachingstrajecten. Samen met YellowBox stel je een Reïntegratieplan op dat geheel aansluit op jouw wensen en behoeften. Het traject wordt voortgezet totdat je de proefperiode bij je nieuwe werkgever succesvol hebt doorlopen of wanneer je bent gestart met een eigen onderneming.

Over het algemeen bestaat een Re-integratietraject bij YellowBox uit vijf fasen:

 1. Koersonderzoek
 2. Presentatie op de arbeidsmarkt (mondeling, digitaal, fysiek)
 3. Netwerken/Opstellen ondernemingsplan
 4. Solliciteren/Aquireren
 5. Nazorg

Ben je geïnteresseerd in een Re-integratietraject door YellowBox, neem dan geheel vrijblijvend contact op met Eunice Gubbels of vul het contactformulier in.

Adres

Raamsingel 46
2012 DV Haarlem

Contact

Telefoon: 06-21 265040
Info@yellowbox.info