Coaching

Ik help je om de beste versie van jouw bevlogen zelf in de markt te zetten, zodat je bereikt wat je wil.

Inzicht in wat je bezielt en waar je in uitblinkt vertalen we naar die ultieme job, manier van werken of studie. Samen gaan we op ontdekkingstocht en door verdiepend maathuiswerk en onze gesprekken komen we tot sprekende inzichten. Die vat ik samen in een profiel, een kort verslag van jouw bevlogen kundige zelf waarmee we jou presentatie pimpen en eventueel de markt, de (potentiële) werkgever of opleiding ‘veroveren’.

RESULTATEN

Een dijk van een CV, een LinkedIn profiel dat raakt, een knetterende elevator pitch, een gepassioneerde motivatiebrief, het netwerk dat jou de wereld gunt, een bevlogen gesprek, een indrukwekkend netwerk- en sollicitatiegesprek, een heldere en overtuigende website. De beren zijn van de weg gehaald, saboteurs zijn bij de kraag gegrepen, destructief gedrag is constructief, psychologisch is er balans.

Bij alle vormen van coaching zijn onderstaande thema’s in meerdere of mindere mate onderdeel van gesprek.

Jouw rode draad (WHY)
Wat geeft een gevoel van betekenis, wat drijft, wat is jouw bevlogenheid, wat maakt gelukkig, waar heb je zin in, wanneer ga je aan, wat geeft je de kriebels?

Jouw beste ik (HOW)
Wat zijn jouw talenten, unique sellingpoints, kwaliteiten waarmee je betekenisvolle zaken verwezenlijkt, waarmee onderscheidt jij je van anderen, wat doe je met twee vingers in je neus terwijl het bij een ander energie slurpt, wat maakt jou tot vriend(in)?

De vertaling naar ultiem werk of studie (WHAT)
Wat ga dan je doen, wat is jouw plan, hoe ziet jouw ultieme werk eruit, en wat is de essentie, hoe heet die functie of opleiding, wat biedt je aan, welke organisatie of school, of toch een eigen bedrijf?

Je bereikt wat je wilt
Heb je een bevlogen CV, een LinkedIn profiel dat raakt, kun je in één minuut vertellen wat je wilt, hoe ziet jouw elevator pitch eruit, wat is motiverend in jouw brief, wie gunt jou de wereld, hoe voer je een bevlogen gesprek, wat maakt een brief gepassioneerd, wat zeg je dan, wat maakt impact en hoe voer je een indrukwekkend netwerk- en sollicitatiegesprek, wat schrijf je op jouw website of weet je welk beroep je gaat najagen?

Loopbaancoaching

Clementine

Clementine

In jouw loopbaan kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij energie afneemt en/of zingeving zoek raakt. Je ligt niet meer op koers. Je hebt te lang hetzelfde werk gedaan met te weinig afwisseling. Je kwaliteiten komen niet uit de verf. Of je hebt te weinig verbinding met je persoonlijke wensen en inspiratie. Dan wordt het wellicht tijd voor loopbaancoaching.

Afhankelijk van jouw specifieke behoefte, komen de volgende onderwerpen al dan niet aan de orde: persoonlijke levens- en werkervaringen; kennisdomeinen; kwaliteiten en vaardigheden; belemmerende overtuigingen; ontwikkelpunten; innerlijke drijfveren; levensthema’s; passie. Een koersonderzoek – zo noem je dat nu eenmaal – geeft inzicht en mondt uit in het vaststellen van het meest energiegevende loopbaanperspectief. Je kunt daarna kiezen voor begeleiding bij het bereiken van jouw doel, namelijk het vi­nden van die baan die zo goed bij je past.

Is je interesse gewekt? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Yellowbox, Eunice Gubbels of vul het contactformulier in.

Outplacement

Een onoplosbaar arbeidsconflict, reorganisatie, boventalligheid of gewoon vastlopen in je carriëre, kan uitmonden in beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Als dit op een of andere manier onvermijdelijk is kan dit voor onzekerheid en negatieve emoties zorgen. Individuele coaching bij deze ingrijpende verandering kan dan essentieel zijn.

Het outplacement- of heroriëntatieprogramma bestaat uit verschillende fasen, bijvoorbeeld:

 • verwerking
 • zelfonderzoek
 • presentatie arbeidsmarkt (mondeling, schriftelijk, digitaal, fysiek)
 • netwerken/solliciteren

Daarbinnen is van alles mogelijk. Jouw programma wordt samengesteld op basis van jouw persoonlijke wensen en behoeften. Het doel is dat je zelf een positieve wending aan een ingrijpende verandering kunt geven.

Is je interesse gewekt? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Yellowbox, Eunice Gubbels of vul het contactformulier in.

Jeroen

Jeroen

Persoonlijk leiderschap

Pieter

Pieter

Het is te beperkt om leiderschap te reduceren tot aanvoerder van de organisatie, waarin de mens wordt gezien als middel tot een doel. Het is juist het krachtigst en het levert de meeste voldoening en succes op als iemand zo veel mogelijk vanuit zijn innerlijk drijfveren, waarden en talenten werkt en daarmee de organisatie dient.

Goed leiderschap begint daarom met persoonlijk leiderschap waarin voldoening de belangrijkste factor is. Als je weet wat jou ten diepste beweegt (Why) en welke unieke kwaliteiten je bezit (How) dan kun je op basis daarvan jouw leiderschapsstijl formuleren van waaruit je bepaalt What je wilt doen binnen de organisatie waarvan je deel uitmaakt (persoonlijk naar dienend).

Is je interesse gewekt? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Yellowbox, Eunice Gubbels of vul het contactformulier in.

{

'Eunice is oprecht betrokken om het beste uit je te halen. Dat voel je. Tegelijkertijd heeft ze humor, dat houdt het wel zo luchtig. De sessies met Eunice waren een 'herontmoeting' met mijzelf. Want Eunice ontdekt; zij haalt ruis weg en maakt zichtbaar. Het was een opluchting om weer helder te hebben wat mijn kracht is.'

Clementine Noordzij

'Als ondernemer kom ik elk jaar voor 'groot onderhoud' bij Eunice. Zij helpt mij contact te houden met mijn bezieling. Ik ben geneigd om te doen wat op me afkomt. Maar na een sessie met Eunice doe ik weer wat echt bij mij past. Dat is veel effectiever. Dat geldt trouwens voor mijn hele bedrijf. Als we het werk organiseren naar ieders unieke kwaliteiten, swingt het hele bedrijf!'

Pieter Stenfert

'Je hart volgen, het is snel gezegd, maar ook daadwerkelijk doen? Eunice heeft mij daarbij ontzettend goed geholpen. Ik heb nu scherp wat ik wil. En tijdens het traject bij Eunice heb ik ervaren dat er eigenlijk niets is wat mij tegenhoudt. Gewoon doen wat je leuk vindt! En het resultaat? Dat is een eigen bedrijf; 5 Beaufort, redactionele communicatie.'

Marijke Tolboom

'Ik nam een sabbatical om na te denken over mijn loopbaan. Maar de tijd vloog voorbij. Dus ik zocht een coach en vond Eunice. Door haar opdrachten treed ik buiten de gebaande paden. En ik leer dat ik mijn gevoel en hart moet volgen. Eunice is persoonlijk maar ook zakelijk. Een mooie combinatie, want zo krijg ik aan het einde van het traject ook iets concreets in handen.'

Hella Sauer

Jobcoaching

Wil je meer effectiviteit, resultaten, plezier en/of succes in je werk? Op basis van een intakegesprek wordt een begeleidingsplan op maat gemaakt.

Doelen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:

 • klankborden over eigen algemeen functioneren en verbeteren daarvan
 • leren hoe je mensen kunt beïnvloeden om tot resultaten te komen
 • leren in een politieke organisatie te bewegen met behoud van eigen stijl
 • rustpunt creëren in een drukke baan en ruimte voor reflectie inbouwen
 • leren dealen met issues en/of valkuilen
 • vitaliteit bewaken en/of bevorderen

Issues die kunnen spelen zijn bijvoorbeeld:

 • je hebt een nieuwe functie en wordt op allerlei fronten in positieve en/of negatieve zin uitgedaagd
 • in de komende periode liggen er veel essentiële zaken op je bordje
 • je hebt te maken met het oplossen van een aantal gecompliceerde personele problemen of problemen binnen je team
 • je begeeft je in een organisatie die in omvang, organisatie en/of cultuur complex is

Is je interesse gewekt? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Yellowbox, Eunice Gubbels of vul het contactformulier in.

Matthijs

Matthijs

Reïntegratie

Reïntegratie betekent dat je weer aan het werk gaat na (langdurige) werkloosheid of ziekte. Reïntegreren kun je in je eigen werk of in ander werk, bij je eigen werkgever of elders.

* Reïntegratie vanuit werkgever
Ben je langere tijd ziek (geweest), heeft jouw werkgever jou (gedeeltelijk) doorbetaald en kun je vanwege jouw ziekte of aandoening niet meer terugkeren in jouw baan? Dan kan jouw werkgever in overleg met jou reïntegratie regelen. De bedrijfsarts is daar meestal ook bij betrokken. Met reïntegratie 1e spoor wordt bedoeld dat je terugkeert bij je oude werkgever en daar passend werk krijgt aangeboden. Dit is een wettelijke verplichting, maar soms heeft de werkgever geen mogelijkheden. In dat geval moet jouw werkgever je helpen met het vinden van een baan elders. Dat heet reïntegratie 2e spoor.

* Reïntegratie vanuit de uitkerende instantie
Ontvang je een uitkering van bijvoorbeeld de Gemeentelijke sociale dienst, dan kan deze instantie beoordelen dat je hulp bij reïntegratie nodig hebt.

Met toestemming van werkgever of uitkerende instantie word je geholpen bij het vinden van passend werk. Op basis van een intakegesprek wordt een reïntegratieplan opgesteld dat aansluit op jouw wensen en behoeften. Het doel is dat je zelf een positieve wending aan een ingrijpende verandering kunt geven.

Het reïntegratietraject bestaat uit verschillende fasen, bijvoorbeeld:

 • verwerking
 • zelfonderzoek
 • presentatie arbeidsmarkt (mondeling, schriftelijk, digitaal, fysiek)
 • netwerken/solliciteren
 • nazorg

Is je interesse gewekt? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Yellowbox, Eunice Gubbels of vul het contactformulier in.

Studiekeuze

Worstel je met de vraag: hoe gaat mijn toekomst eruit zien; waar word ik echt blij van en als ik dat weet welke studie of welk beroep zou daar dan bij kunnen horen? Twijfel je of heb je helemaal geen idee? Of ben je uitgeloot voor de studie van jouw dromen? Het is heel lastig om dan in de wirwar aan informatie een keuze te maken die essentieel is voor jouw toekomst!

Als je twijfelt en geen duidelijke richting hebt, vind je het antwoord niet door de eindeloze opties te onderzoeken. Het antwoord vind je in jezelf. Met het studiekeuzeprogramma ‘Boeien’, wordt jouw zelfvertrouwen en besluitvaardigheid gestimuleerd. Je krijgt inzicht in jouw persoonlijkheid, jouw kwaliteiten en passie en op basis daarvan kun je een fundamentele keuze maken voor de studie die goed bij je past. Je krijgt hulp bij het verwerven van zelfinzicht en natuurlijk ook bij de vertaling hiervan naar een studie. Behalve maatwerkopdrachten krijg je ook een Insights Discovery Persoonlijkheidsprofiel en maken we gebruik van een een Opleidingenscan.

Is je interesse gewekt? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Yellowbox, Eunice Gubbels of vul het contactformulier in.

Adres

Raamsingel 36
2012 DV Haarlem

Contact

Telefoon: 06-21 265040
Info@yellowbox.info